Social Icons

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ( 1958-2018 )
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ TOY ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
 ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ( 1958-2018 )
Στα μέσα τής δεκαετίας τού 1950 έντονη ήταν η επιθυμία και ζωηρό το ενδιαφέρον των Στυλιδιωτών να ιδρυθεί και στη δική μας κωμόπολη Γυμνάσιο, Από τα παιδιά τής εποχής εκείνης που τελείωναν το Δημοτικό, ελάχιστα συ­νέχιζαν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο· Πλουσιόπαιδα ως επί το πλείστον ή παιδιά ελαιοκτηματιών που είχαν το έχειν τους φοιτούσαν σε Γυμνάσια τής Λαμίας, πηγαινοερχόμενα με τα λεωφορεία τής γραμμής ή διαμένοντα στη Λα­μία σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Την Άνοιξη τού 1958 το "Γυμνασιακόν ζήτημα" άρχισε να αποκτάει νέα κινητικότητα. Με επικεφαλής τον καλό Δήμαρχο της πόλης μας Αθανασίου Θεό­δωρο συγκροτήθηκε " Επιτροπή Γυμνασίου ", αποτελούμενη από τους ευυπόλη­πτους πολίτες: Παπαϊωάννου Ευστάθιο, Δακουρά Φίλιππο, Κουτσίκο Δημάκη, Πλατή Παναγιώτη, Χατζηστυλιανό Στυλιανό, Μαυροειδή Γεώργιο και μετέβη σύσσωμη στην Αθήνα, για να πιέσει πρόσωπα και καταστάσεις και να πάρει επι­τέλους αυτό που πάρα πολύ επιθυμούσε: την υπογραφή ίδρυσης του Γυμνασίου Στυλίδας.

Η "Επιτροπή" στην Αθήνα συνάντησε ανυπέρβλητα εμπόδια και πολλούς φραγμούς. 'Όχι μόνο από την τότε πολιτική εξουσία, αλλά και από μερίδα " πεντακοσιομέδιμνων ” Στυλιδιωτών, που βολεμένοι δια ίδιον όφελος αντιμά­χονταν την ίδρυση τού Σχολείου. Το ναυάγιο φαινόταν αναπόφευκτο· Αλλά με τη μεσολάβηση του τότε βουλευτή Φθιώτιδας και υπουργού των εσωτερικών ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ πιέσθηκε το Υπουργείο Παιδείας και η πολυπόθητη υπογραφή "ετέθη ".
Ένας μεγάλος καημός κι ένα μεγάλο όνειρο της μεταπολεμικής Στυλίδας γινόταν πραγματικότητα. Ιδρυόταν από το σχολικό έτος 1958-59 στη Στυλίδα παράρτημα Γυμνασίου τού Γυμνασίου θηλέων της Λαμίας και οι φοιτώντες μαθητές του θα πλήρωναν δίδακτρα: 150 δραχμές μηνιαίως τα Στυλιδιωτάκια και 120 δραχμές τα παιδιά των γύρω χωριών, λόγω που αυτά επιβαρύνον
ταν και με έξοδα ενοικίου.

Την ίδια εποχή προκηρύχτηκαν και εισιτήριες εξετάσεις Γυμνασίου για τους αποφοίτους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής και οι δάσκα­λοι Θεοδωρόπουλος, Ντρούγκας, Τσώνος και Γκλέτσος Ιωάννης ανέλαβαν - στο λίγο διάστημα το χρονικό που είχε απομείνει - να προγυμνάσουν τους υποψηφίους γυμνασιόπαιδες για τη μεγάλη δοκιμασία τους.

Του Ιούλιο τού 1958 διεξήχθησαν στο κτήριο του σημερινού Δημαρχείου (πέτρινο) και παλαιότερα τού Β'Δημοτικού Σχολείου οι εισιτήριες εξετάσεις ( προφορικές και γραπτές) από επιτροπή καθηγητών τού Γυμνασίου θηλέων, υπό την προεδρία τού φοβερού και τρομερού-στα μάτια των παιδιών γυμνασιάρχη Κατσίκη. Τα εξεταζόμενα μαθήματα ήταν: Ελληνικά, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ιστορία και Φυσική ( Ζωολογία και Πειραματική ). Τα γραπτώς εξεταζόμενα ήταν τα Μαθηματικά και τα Ελληνικά.

Προσήλθαν στις εξετάσεις περί τους 100 μαθητές, όχι μόνο από τη Στυλίδα αλλά και από όλα τα χωριά τής Ανατολικής Φθ/δας. Στα Μαθηματικά " έπεσαν ” προβλήματα τόκου και ποσοστών, ενώ στα Ελληνικά το θέμα τής έκθεσης ήταν: " Οι χαρές τής θάλασσας ".Για Ορθογραφία και Γραμματική δόθηκαν οκτώ αράδες από το " Αναγνωστικό Έκτης Δημοτικού" και συγκεκριμένα από το διήγημα του Γ. Δροσίνη " Κατά τας παραμονάς τής Επαναστάσεως ": "'Ανθρω­ποι πολλοί ήρχοντο εις το κατάστημα· Οι περισσότεροι ήρχοντο να αγοράσουν εμπορεύματα, μερικοί διά να ίδουν τον πατέρα μου και να συνομιλήσουν ολί­γον. Εγώ, άμα έβλεπα κανένα εις την θύραν, ευθύς εκάρφωνα το βλέμμα επάνω του· Και αν έβλεπα ότι έρχεται δια να αγοράση τίποτε, έτρεχα να τον περιποιηθώ. Αν όμως ήρχετο με τον σκοπόν τής απλής επισκέψεως και συνομιλίας, εγύριζα από το άλλο μέρος δυσηρεστημένος. Διότι ήρχετο να μας ενοχλήση χωρίς λόγον."

Τα αποτελέσματα βγήκαν σε μια εβδομάδα. Τα έφερε και τα τοιχοκόλλησε ένα απογευματάκι, στο παράθυρο τού σημερινού Δημαρχείου που έβλεπε στο Α' Δημοτικό Σχολείο, ο καθηγητής τών Τεχνικών στο Γυμνάσιο θηλέων τής Λα­μίας Γεωργουλάς Γεώργιος. Κόπηκαν μερικοί, αλλά έμειναν και ανεξεταστέοι για τον Σεπτέμβριο πολλοί. Οι πρώτοι επιτυχόντες ήταν περί τους 60 μαθητές.

Τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο τού 1958 ξεκίνησε τη λειτουργία του το μικτό Γυμνάσιο Στυλίδας με εγγεγραμμένους μαθητές στην πρώτη τάξη περί τους 80-90. Διδακτήριό του το Β' δημ. Σχολείο και σημερινό Δημαρχείο. Διευθύν­τριά του η Στυλιδιώτισσα φιλόλογος κ. Νικολακοπούλου. Ψυχή όμως του Σχολείου ανεδείχθη ο εξ Ευρυτανίας ( Δομνίστα ) καταγόμενος φιλόλογος κ. Καρτσακλής Αλέξανδρος. Αυστηρός καθηγητής, αλλά μάθαινε στα παιδιά καλά Αρχαία και Νέα Ελληνικά.

Λίγος καιρός πέρασε και οι φοιτώντες μαθητές σε Γυμνάσια τής Λαμίας εντάχθηκαν στο μαθητικό δυναμικό τού νέου σχολείου. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν Β'και Γ'τάξη. 'Έτσι το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ άρχισε να δυναμώ­νει και να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του.

Το σχολικό έτος 1962-63 το Γυμνάσιό μας έπαψε να είναι παράρτημα του Γυμνασίου θηλέων και έγινε αυτόνομο και ανεξάρτητο. Τότε ήρθε και ο πρώτος Γυμνασιάρχης του Σχολείου ο κ. Ζωητός Ανδρέας. Και τότε σταμάτησαν και τα δίδακτρα των μαθητών.

Τον Ιούνιο τού 1964 το Γυμνάσιο είχε τη μεγάλη χαρά να δει τους πρώ­τους κανονικούς αποφοίτους του ( εξαετής φοίτηση στη Στυλίδα). Αποφοίτησαν περί τους είκοσι μαθητές. Πολλοί από αυτούς πέτυχαν σε ανώτερες και ανώτατες Σχολές. 0 σημαιοφόρος του Σχολείου Σκαρμούτσος Σπυρίδων, γιος αγρονόμου πέτυχε στη Σχολή τών Ευελπίδων. Το όνειρο τής Στυλίδας να δει τα παιδιά της να μορφώνονται, να σπουδάζουν και να σταδιοδρομούν γινόταν πραγματικότητα.

Προς τα τέλη τής δεκαετίας του ΄60, αρχές του '70, καθώς ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ηύξανε συνεχώς, παρουσιάστηκε το οξύ πρόβλημα τής στέ­γασής τους. Πολλά τμήματα έκαναν μάθημα στα υπόγεια του Α' δημ. Σχολείου· 
Η ανάγκη ανέγερσης σύγχρονου διδακτηρίου ήταν ώριμο αίτημα των και­ρών. Η Δ/νση του σχολείου και οι αρχές της πόλης κινήθηκαν για την επί­τευξη του σκοπού αυτού. Η κυβέρνηση της δικτατορίας άρχισε να κατασκευ­άζει το νέο γυμνάσιο, μετά το 1970, βορειοδυτικά της Στυλίδας.

Λίγο πριν τελειώσει το 1974 το νέο διδακτήριο ήταν έτοιμο σχεδόν και με την πτώση της Χούντας και την παλινόρθωση της Δημοκρατίας,το σχολείο από το σημερινό Δημαρχείο μετακόμισε στο σύγχρονο διδακτήριο, χωρίς να γίνουν τα καθιερωμένα εγκαίνια και οι γνωστές παράτες. Χάρμα οφθαλμών το νέο σχολείο, ένα έργο τέχνης κι ένα τέμενος των Μουσών, που ντρεπόσου­να να πατήσεις μέσα. Γράφει σχετικά ο τότε Δ/ντής του σχολείου κ· Μόσχος Αθανάσιος: "Το Γυμνάσιο αρχικά στεγαζόταν σ'ένα παμπάλαιο διαδακτήριο που εγκατέλειψε το δημοτικό σχολείο.
Έτυχε μάλιστα, κατά τους χαλεπούς εκείνους καιρούς της δικτατορίας να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή φυλακή των πολιτικών κρατούμενων, γεγονός που πέρα από την ερείπωσή του ενίσχυε τη δυσανασχέτηση όλων μας και περισσότερο των μαθητών. Κι όταν, κατά το τέλος του 1974 ανακοινώθηκε η ημέρα της μετεστέγασης στο νεόδμη­το διδακτήριο, μαθητές και γονείς πανηγύριζαν το γεγονός. Οι τελευταίοι παραχώρησαν τα μεταφορικά οχήματα, άλλοι πρόσφεραν προσωπική εργασία κι άλλοι ζητούσαν να συμπράξουν στη μετακόμιση. Οι μαθητές, ο καθένας κατά τη δύναμή του, επωμίστηκαν τη μεταφορά του όλου υλικού. 
Με τις οδηγίες του διδακτικού προσωπικού συγκροτήθηκαν συνεργεία συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης στον κατάλληλο χώρο. Η φιλοπονία, η τάξη και ο ρυθμός της εργασίας θύμιζαν μυρμήγκια και κυψέλη μελισσών. Μέχρι το μεσημέρι είχαν όλα αριστοτεχνικά διευθετηθεί,την επόμενη διάχυτη ήταν η χαρά των παιδιών, τόσο γιατί προσέγραψαν στο ενεργητικό τους τη μετακόμιση, όσο και γιατί η άνεση της στέγης, η καθαριότητα και η ομορφιά τροφοδοτούσαν τη συμπάθεια προς το σχολείο κι ανανέωναν το μαθησι­ακό ενδιαφέρον. Άλλοι το ονόμαζαν " ιερό τέμενος " κι ένας στοχαστικός εκπαιδευτικός, αποτιμητής της γεωγραφικής θέσης, ατενίζοντας από τα παράθυρα της αίθουσας, σαν από εξώστη, τα κύματα του Μαλιακού υποτονθόριζε: Εδώ στη θάλασσα που ...αγαπούν οι άνεμοι...και μόσχους και δρο­σιές σκορπούν τα μαϊστράλια, θα πνίγουμε τους καημούς μας. “ 
Τo 1976 το εξατάξιο Γυμνάσιο Στυλίδας διχοτομήθηκε σε τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο. Πρώτος Γυμνασιάρχης του νέου τριταξίου Γυμνασίου ο Μπιρλιράκης Γεώργιος, φιλόλογος.

Εξήντα χρόνια ζωής μετράει το Γυμνάσιο Στυλίδας και σ’αυτά τα χρόνια που πέρασαν παρήγαγε και πρόσφερε σημαντικό έργο. Χιλιάδες μαθητές έμαθαν γράμματα και το Γυμνάσιό τους στήριξε και τους βοήθησε να πραγματο­ποιήσουν πολλά από τα όνειρά τους. Ήδη, πάρα πολλοί από τους παλιούς μαθητές του είναι σήμερα πετυχημένοι επιστήμονες, πολιτικοί, στρατιωτι­κοί, καθηγητές Πανεπιστημίου και Μ.Ε ιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, αστυνομικοί, τραπεζικοί, κ. α. Αλλά και στην πόλη μας το Γυμνάσιο πρόσφερε πολλά ( συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, περιβαλλοντικές μελέτες, λογοτεχνικές διακρίσεις και εκδόσεις μελετών και περιοδικών που απέσπασαν την πανελλήνια αναγνώριση ) με τους φωτισμένους δ/ντές του Καρματζό Παναγιώτη, Μόσχο Αθανάσιο, Μιχαήλ Χρί­στο, Γκλέτσο Νικόλαο και Βουρλιώτη Στυλιανό, και τους λαμπρούς καθηγητές Καρτσακλή Αλέξανδρο, Αδάμ Δημήτριο, Λαϊνά Θεόκτιστο κ. α. που δώσαν κομμάτια τής ψυχής τους στα παιδιά και στο σχολείο.

Στη Στυλίδα -κωμόπολη τού '50- το Γυμνάσιο έδωσε γνώση, ζωή και φως, μόρφωση, πολιτισμό, εμφυσώντας της πνεύμα δυνάμεως, χαρά εργασίας και δημιουργίας, νέους σφυγμούς προόδου και αλλαγής.

ΣΤΥΛΙΔΑ, να μακαρίζεις το Γυμνάσιό σου, γιατί χάρη σ’αυτό υπάρχεις, έπαψες να είσαι πολίχνη και είσαι πόλη, αναπνέεις και ζεις χρυσό παιδιών αέρα. Στη δημιουργική του πορεία ας είσαι βοηθός του και σκεπός. Σαν εκείνη την "Επιτροπή τού Γυμνασίου" και σαν τους οικονομικούς ταμίες της Κωστορρίζο και Νινιό και πολλούς άλλους που είναι αφανείς και δεν μνημο­νεύονται . ΣΤΥΛΙΔΑ, κράτα ένα κερί αφτούμενο. Μη σβήσει, γιατί EX GYMNASIO LUX.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Απόφοιτος του Γυμνασίου Στυλίδας
Φιλόλογος του Γυμνασίου Στυλίδας ( 1973 - 2008 )

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative